Creació de la imatge corporativa i lloc web de Magrana, una productora vinculada al món de l’espectacle i especialitzada en la produccions audiovisuals, la gestió d’arts escèniques, la captació de talents i de la formació a empreses. Per tal de traslladar la policefàlia de la productora a la seva comunicació corporativa s’opta per generar una gamma cromàtica variable que té un especial impacte en el disseny d’usabilitat i interfície del seu lloc web, on a cada una de les línies de negoci li és assignat un color corporatiu que conviu en plena autonomia amb la resta de la gamma.