Projecte personal que investiga la relació semàntica entre xifres i números, i el paper que desenvolupen els codis culturals i visuals de la nostra societat globalitzada en el procés de comprensió i descodificació d’aquests signes.
Algunes xifres acaben simbolitzant conceptes no numèrics un cop vinculats a elements de la nostra cultura de masses. Mitjançant la intervenció de mínims elements gràfics, el projecte exemplifica que com a receptors-consumidors d’el món occidental, situar aquestes xifres en un context cultural comú ens ajuda a descodificar, entendre i compartir la nova simbologia d’aquestes xifres, independentment del nostre estatus social, ubicació geogràfica o bagatge personal.